Każdy z nas marzy o własnym domu, zaplanowanym zgodnie z naszymi marzeniami. Jednak jeśli nie jesteśmy architektami, to projekt domu musimy zlecić komuś innemu. Każdy projekt musi zostać zaakceptowany przez Wydział Architektury. Wydział Architektury, zgodnie z ustawą "Prawo budowlane" na rozpatrzenie naszego wniosku o pozwolenie na budowę ma 65 dni, ale przy pełnym zestawie dokumentacji projektowej można to pozwolenie otrzymać znacznie wcześniej. Na komplet wymaganych dla inwestycji dokumentów, niezbędnych do adaptacji projektu domu składają się: dokumentacja projektu gotowego w czterech egzemplarzach; aktualna mapa geodezyjna do celów projektowych; Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; warunki techniczne przyłącza elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego; dodatkowo wymagane mogą być: wypis i wyrys z rejestru gruntów, decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej, lub leśnej, uzgodnienie i decyzja uprawomocniające wykonanie zjazdu z drogi na działkę, uzgodnienie melioracyjne, operat wodno-prawny i decyzja wodna. Wszystkie formalności można załatwić osobiście, jednak jest to rozwiązanie tylko pozornie tańsze od zlecenia wszystkiego projektantowi zajmującemu się adaptacją projektu. Oszczędzamy w ten sposób czas i nerwy, które w zderzeniu z wszechobecną biurokracją mogą zostać poważnie nadszarpnięte. Przyjęło się, że pracownie autorskie, jak MG Projekt, udzielają bezpłatnej zgody na adaptację domu i wprowadzanie zmian do projektów typowych. Po jej uzyskaniu Inwestor przekazuje architektowi wykonującemu adaptację projektu pełnomocnictwa umożliwiające reprezentowanie go w organach administracji państwowej. W takiej sytuacji sami możemy zająć się planowaniem poszczególnych etapów budowy i doborem właściwych materiałów budowlanych. Pamiętajmy, że tutaj też warto skonsultować się z projektantem, lub przyszłym kierownikiem budowy. Trzeba wziąć pod uwagę, że cały proces formalno-prawny może w pewnych przypadkach trwać dłużej niż przeciętnie, co przewidują przepisy. Warto wcześniej dobrze przygotować się do całego zamierzenia budowlanego.