Kiedy już przebrniemy przez wszystkie projekty domów i wybierzemy optymalną pod względem naszych oczekiwań i możliwości dokumentację, powinniśmy przystąpić do adaptacji. Decydując się na projekt typowy, musimy dokumentację "dopasować" do posiadanej działki. Zajmie się tym architekt adaptujący. Najlepszą praktyką jest wybór miejscowego projektanta, który zazwyczaj najlepiej orientuje się w zwyczajach lokalnego urzędu. Do obowiązków architekta adaptującego należą: naniesienie zmian w projekcie gotowym; przygotowanie projektu zagospodarowania terenu dla naszej działki, wraz z częścią opisową i zestawieniem dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o decyzję na pozwolenie na budowę - projektu budowlanego; określenie warunków posadowienia budynku i jego kategorię, na podstawie obowiązkowych badań geotechnicznych gruntu; dostosowanie projektu domku do obowiązujących warunków zabudowy, lub planu zagospodarowania przestrzennego. Niejednokrotnie projektant adaptujący pomoże nam przy wypełnianiu wszelkich wniosków i zredagowaniu potrzebnych pism, a nawet załatwi za nas wymagane dokumenty i przygotuje całą dokumentację projektową wraz z wnioskiem na pozwolenie na budowę. Zakres modyfikacji projektu typowego, takie jak adaptacja poddasza, czy adaptacja pomieszczeń (lub zmiana ich przeznaczenia) uzgadnia się z projektantem indywidualnie. Konstruktor budowlany, najczęściej współpracujący z architektem. Na podstawie wyników i wniosków z badań geotechnicznych i po określeniu przez architekta adaptującego warunków posadowienia budynku i jego kategorii przystosowuje z projektu gotowego fundamenty na naszą działkę. Zwykle zakres prac konstruktora może być większy - w zależności od liczby zmian, jakie mają być wprowadzone w projekcie typowym - przykładowo zmiana konstrukcji stropu, lub zmiana kąta nachylenia dachu. W warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub w wypisie o zagospodarowaniu przestrzennym, często występuje zapis o konkretnym kącie nachylenia dachu, który powinien posiadać nasz dom. Wymusza to dostosowanie kąta nachylenia dachu w wybranym projekcie domu do obowiązujących przepisów, czym powinni zająć się projektant adaptujący i współpracujący z nim konstruktor.